» HOME
           » FIRMA
           » OFERTA
           » KONTAKT
           » NOWOŚCI
           » WSPÓŁPRACA
           » GDZIE MOŻNA KUPIĆ
 
 
 
 
     
          
Ciastkarnia - Piekarnia URBAŃSCY

 

 

Jeste¶my producentem ciast, ciasteczek oraz wafli z nadzieniem kajmakowym, zlokalizowanym na po³udniu Polski.
Firma  zosta³a za³o¿ona w roku 1988 przez ma³¿eñstwo Annê i Boles³awa Urbañskich - do¶wiadczonych mistrzów cukierniczych.  W ci±gu ostatnich 29 lat firma rozwinê³a siê z firmy przydomowej w nowoczesn± fabrykê, która zosta³a zbudowana od podstaw w 2004 roku w Suchej Beskidzkiej.

 Nasz zak³ad znajduje siê w miejscowo¶ci historycznie zwi±zanej z produkcj± wafli .  W³a¶nie tutaj , na pocz±tku XX wieku w restauracji w pobli¿u dworca kolejowego, rodzice ¶wiatowej s³awy re¿ysera Billy Wildera rozpoczêli produkcjê wafli karmelowych zwanych „pischinger".  wiecej 

 

Kontakt | Copyright Urbanscy.pl | designed by flexus.pl

Serwis internetowy www.urbanscy.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. 
Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj naszą Politykę Cookies